Projektové řízení

Projektové řízení

Pomůžeme Vám stanovit cíle projektu a způsob jejich dosažení v definovaném čase a za předem daných nákladů.

Zpracujeme harmonogram projektu, sestavíme podrobný finanční plán a plán cash flow a v průběhu realizace projektu budeme dohlížet nad jejich dodržováním. Vyhodnotíme rizika projektu a zaměříme se na jejich eliminaci nebo zmírnění jejich dopadu na projekt.