Dotační management

Dotační management

Zájem o získání dotací je velký, ale ne každý projektový záměr může dotaci získat. Proto nejdříve posoudíme vhodnost projektového záměru ke konkrétnímu dotačnímu titulu a navrhneme další postup.

V případě rozhodnutí, že se projekt bude realizovat s podporou dotace, zajistíme v rámci předprojektové přípravy koordinaci jednotlivých profesí projektu a odborné poradenství pro co největší pravděpodobnost získání dotace. Následně zpracujeme žádost o dotaci vč. příslušných příloh a po schválení dotace řídíme realizaci projektu tak, aby byla dotace skutečně získána. Samozřejmostí je také zajištění potřebných činnosti projektu v době jeho udržitelnosti.