Obchodní tendry

Obchodní tendry

Nabízíme komplexní administraci obchodních tendrů při výběru dodavatelů staveb, standardů vybavení bytových a rodinných domů, dodavatelů příslušných služeb (TDI, koordinátor BOZP) a dalších dodavatelů dle požadavků klienta.

Ve spolupráci s odbornými partnery nabízíme realizace výběrových řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění ve všech druzích a režimech stanovených zákonem.